Vážení rodiče, přátelé školy,

podívejte se na reportáž České televize o sportovní přípravě na naší škole. Děkujeme všem hlasujícím v soutěži Podpořte budoucí šampiony, pomohli jste nám získat částku 50 000 Kč na sportovní vybavení.

Jako jediná škola v Turnově vyučujeme na 1. stupni matematiku podle metody p. prof. Hejného, více se dozvíte např. na youtube.

 

 

 

 

 

 

Naše škola je zapojena do projektu Vzdělávání dotykem, který bude realizován ve školním roce 2014/15. Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Hlavní cíle:

- efektivní využití stávajících hardwarových a softwarových prostředků na partnerských školách, které jsou v mnoha případech ICT technikou vybaveny vcelku dostatečně, ale její využívání pedagogy není plnohodnotné

- mentoring a vzdělávání pedagogů za účelem zlepšení integrace ICT nástrojů do výuky

- pořízení nových mobilních (dotykových) zařízení pro každou partnerskou školu v počtu dle jejich zapojených pedagogů

Více o projektu naleznete ZDE.

Naše žákyně Eliška Koldová se účastnila již tradiční mezinárodní soutěže v sebeobslužných dovednostech pro nevidomé a slabozraké konané na Slovensku. Soutěže se letos účastnilo 23 dětí, které se snažily dosáhnout co nejlepších výsledků v přípravě jídla, nalévání tekutiny, poznávání mincí, třídění předmětů, orientaci v Braillově písmu a manipulací s předměty. Svými skvělými výkony si vybojovala krásné třetí místo.

sebeobsluha
sebeobsluha sebeobsluha

Na začátku října se naši integrovaní žáci Eliška Koldová, Martin Jozífek a Jakub Raše zúčastnili plaveckých závodů v rámci Mistrovství ČR žáků se zrakovým postižením. Své výkony si v disciplínách 25 m volný způsob, prsa, znak a 50 m volný způsob a prsa porovnalo 33 plavců. Nejvšestrannějším plavcem s nejlepšími výkony se stal nevidomý Martin Jozífek. První místo ve štafetovém závodě, které se konalo mimo soutěž, obsadila štafeta ve složení Eliška Koldová, Jakub Raše, Martin Jozífek a Lukáš Feifer.

mcr_v_plavani_z...
mcr_v_plavani_zp_2014 mcr_v_plavani_zp_2014
mcr_v_plavani_z...
mcr_v_plavani_zp_2014 mcr_v_plavani_zp_2014
mcr_v_plavani_z...
mcr_v_plavani_zp_2014 mcr_v_plavani_zp_2014

Ve středu 15. 10. 2014 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili 9. ročníku celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Nejlepších výsledků dosáhli – Kateřina Rymplerová (9.A), Tereza Náhlovská (8.A), Simona Válková (9.C). Více najdete zde: zadání úloh, řešení, výsledková listina.

14. října 2014 proběhl na budově 1. stupně v Alešově ulici Den otevřených dveří. Letos se k nám přišlo podívat okolo 30 rodičů.  Zájem o naši moderní metodu výuky matematiky dle pana profesora Hejného (http://www.h-mat.cz/hejneho-metoda) stále narůstá. Velice nás tento zájem těší. Nejen ve větších městech (Praha, Brno, Ostrava, Kutná Hora, Chomutov,...), ale i v Turnově se daří získávat nové příznivce této výuky.

Za příjemné atmosféry, zvuku hudby, milých slov pana ředitele Mgr. Michala Loukoty, paní ředitelky PPP Semily Mgr. Věry Provazníkové a učitelek budoucích prvních tříd se rodiče dozvěděli všechny důležité informace.

Metodu výuky matematiky dle profesora Hejného předvedli žáci 5. ročníku. Budoucí prvňáčci si měli možnost vyzkoušet práci na interaktivních tabulích, na krokovadlech, práci s autobusem nebo přetahovanou se zvířátky Dědy Lesoně. Všechny tyto formy měla veřejnost možnost spatřit i na Zahradní slavnosti, která proběhla 19.9. 2014 na školní zahradě. 

Naše škola svoji již sedmiletou tradici výuky dle učebnic nakladatelství Fraus také stále zkvalitňuje. Např. nákupem elektronických učebnic flexibooks a flexilearn, podle kterých se v tuto chvíli učí již téměř ve všech třídách od 1. do 5. ročníku. Dále se mnoho kantorů účastní různých konferencí a zúčastňuje se velmi přínosných vícedenních letních kurzů. Nechybí ani samotné náhledy do hodin v Praze a Neratovicích přímo u tvůrců učebnic, např. u paní učitelky Michnové.

Všem rodičům děkujeme za milou návštěvu.

9.10.2014 se uskutečnilo v Jičíně celostátní kolo soutěže v umění vyprávět. Naši školu velmi úspěšně reprezentoval Jakub Mikolášek (2.A), vybojoval 3. místo. Hana Čapková (3.B) získala mimořádné uznání za rodinné vyprávění. Gratulujeme.

 

Tuto otázku si kladly děti na startu závodu v orientačním běhu, který jsme uspořádali v úterý 7. října v blízkosti školy v Alešově ulici. Dopoledne trasu proběhly dvojice dětí z turnovských mateřských škol, odpoledne závodili naši školáci. Děkujeme Oddílu orientačního běhu TJ Turnov za zapůjčený materiál, ARA – AGENTUŘE za sponzorování občerstvení, Aleši Drahoňovskému a žákům IX. C za pomoc při organizaci běhu. Jak vše dopadlo? Nezmokli jsme, nikdo nezabloudil, všechny děti dorazily do cíle se spokojenými úsměvy ve tvářích. Těšíme se na příští orienťák.