Vážení rodiče, přátelé školy,

jako jediná škola v Turnově vyučujeme na 1. stupni matematiku podle metody p. prof. Hejného, více se dozvíte v sekci O škole, co nabízíme nebo ZDE.

Vyhlašujeme VŘ na jazykový pobyt žáků ve Spojeném království VB a Severního Irska nebo Irsku, více naleznete ZDE. Termín podání nabídek je do pátku 7. 8. 2015 8:00.

Vážení rodiče,

pro školní rok 2015/16 Vám a Vašim dětem nabízíme (ve spolupráci se Žlutou ponorkou a VC Turnov) širokou paletu kroužků, které se budou odehrávat u nás ve škole. Podrobnosti (cena, lektoři, termín, zahájení) se dozvíte v prvním týdnu v září.

 

1. stupeň Alešova

Flétna (začátečníci, pokročilí), Inline brusle, AJ (pokročilí), Veselá věda, Florbal (starší), Pohybové hry (mladší), Pohybová průprava – judo, Hrátky s textilem, Tvořínek, Zvídavý historik.

 

2. stupeň Skálova

Konverzace v AJ, Vaření, Výtvarné vyrábění - kreativita, Přírodovědný kroužek, Dramatický kroužek.

 

Možnost sportovní přípravy od 6. ročníky (4h TV navíc, 2h odpoledne), nikoliv na úkor výuky!

Školní rok 2014/2015 se pomalu chýlí k prázdninám a žáci a učitelé poslední dny svého setkávání prožívají velmi aktivně. Velkou akcí konanou ke konci školního roku byla Zahradní slavnost, na kterou se přišlo podívat na 300 hostů z řad rodičů, přátel školy i vedení města Turnova. „Akce se velmi povedla, počasí vydrželo a myslím, že účinkující i hosty to byl pěkný zážitek,“ řekl ředitel školy Michal Loukota. „Děkujeme sponzorům akce - Pekárně Mikula, Ovoce a zelenina Batlička a také mnohým rodičům a učitelům.“

Velikým zážitkem byla pro naše družstvo starších žákyň účast ve finále Poháru českého rozhlasu, ve kterém obsadily 8. místo. Kromě sportovních zážitků a sbírání zkušeností proběhlo na místě také setkání s desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem, který byl v roce 2007 kapitánem vítězného družstva starších žáků ZŠ Skálova.

Škola také přivítala návštěvu z Dánska. Dánští žáci byli provedeni žáky naší školy, společně si zasportovali a vyzkoušeli se domluvit v anglickém jazyce. V příštím roce čekají vybrané žáky několik jazykových exkurzí, a to do Velké Británie, Španělska a Německa. Máme se na co těšit! Za ZŠ Skálova přejeme slunečné léto plné pohody a odpočinku.

Fotografie naleznete na školním profilu na Facebooku.

V příloze naleznete zadávací dokumentaci pro výběrové řízení "Nákup kuchyňského vybavení". Termín pro podání nabídek je 3. 7. 12:00 do sídla zadavatele.

Ukončení VŘ: zápis z hodnocení, smlouva.

Poznávat českou historii se do našeho hlavního města vypravili žáci osmých tříd. Exkurze začala v Muzeu Karlova mostu. Příjemným zážitkem pak byla plavba lodí do tajemné Čertovky. Při procházce Nerudovou ulicí nás průvodkyně upozornila na dochovaná domovní znamení. Po krátké zastávce s vyhlídkou na Prahu následovala zajímavá podívaná na střídání hradních stráží, prohlídka katedrály sv. Víta a návštěva Starého královského paláce. Po zhlédnutí expozice Příběh Pražského hradu jsme se vydali do slavné Zlaté uličky, kde jsme se podívali do všech domečků i do mučírny ve věži Daliborce. Výlet se vydařil, viděli a slyšeli jsme spoustu zajímavostí.

Oznámení pro strávníky a rodiče žáků, stravujících se v naší výdejně v Alešově ulici:

 

Od září 2015 bude možno v naší školní jídelně v Alešově ulici vybírat ze dvou jídel.  Strávník, který má zakoupenou stravu, má automaticky nastavené menu č. 1. Přeobjednání na menu č. 2 je možné po internetu na serveru www.strava.cz. Zde strávník zadá své individuální přihlašovací údaje, které mu budou v systému nastaveny. Tyto údaje mu budou sděleny v kanceláři stravování. Elektronický způsob objednávek umožňuje vybírat jídla na delší časové období, minimálně 1 týden dopředu. Tímto způsobem je možno též stravu odhlašovat či přihlašovat čerpáním předplaceného kreditu.  Dále je možné zde sledovat stav konta, kontrolovat, zda strávník odebírá stravu atd. Strávník se při objednávání nesmí dostat do minusového stavu konta, protože v takovém případě systém objednávku neprovede. Uzávěrka internetových objednávek na následující den je vždy v 13.30 hod. dne předchozího. Telefonicky můžete obědy odhlašovat ještě do 7.30 hod.

Do budoucna uvažujeme i o zprovoznění mobilní verze této aplikace.

Dále je zapotřebí, aby si strávníci s předstihem vyzvedli v kanceláři školní jídelny ve Skálově ulici elektronický čip, jenž obsluze výdeje umožní poznat, který druh jídla má strávník objednán. Za tento čip je účtována vratná záloha ve výši 115 Kč. Čipy jsou k dispozici již nyní, máte možnost je vyzvednout do 30. 6. a dále od 17. 8. 2015. Úřední doba: v pracovní dny od 7.30 do 14 hod.

Strávníci, kteří nebudou mít vlastní čip, nemohou být v jídelně stravováni.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí stravování na tel. č. 481 321 795

Vyhlašujeme výběrové na jazykové pobyty pro žáky a učitele v rámci výzvy 56. Zadávací dokumentaci a přílohy naleznete ZDE.

Výsledek VŘ: zápis, výsledek, čestné prohlášení, prezenční listina, smlouva 1, smlouva 2, smlouva 3.