Vážení rodiče, přátelé školy,

jako jediná škola v Turnově vyučujeme na 1. stupni matematiku podle metody p. prof. Hejného, více se dozvíte v sekci O škole, co nabízíme nebo ZDE.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí ředitele školy nebudou ve školním roce 2015/2016 žáci 4. tříd přijímáni do školní družiny.

Těší nás, že je v letošním školním roce o naši školní družinu veliký zájem. Bohužel z kapacitních důvodů není v možnostech školy přijmout do školní družiny všechny žáky.  Proto do školní družiny v tomto školním roce budou přijímáni jen žáci 1. - 3. tříd.

Jak vyplývá z bodu 1.2 Vnitřního řádu školní družiny: „Žáci jsou do ŠD přijímáni pouze do naplnění kapacity ŠD. Při větším počtu zájemců, než je kapacita jednotlivých oddělení, je ŠD určena přednostně mladším žákům.“ Velice se Vám omlouváme za komplikace a doufáme, že využijete alespoň některé z námi nabízených kroužků.

Mgr. Kateřina Kerdová , vedoucí vychovatelka 

 

Mgr. Michal Loukota, ředitel školy

Vyhlašujeme VŘ na jazykový pobyt žáků ve Spojeném království VB a Severního Irska nebo Irsku, více naleznete ZDE. Termín podání nabídek je do pátku 7. 8. 2015 8:00.

Výsledek VŘ včetně smlouvy naleznete ZDE.

Vážení rodiče,

pro školní rok 2015/16 Vám a Vašim dětem nabízíme (ve spolupráci se Žlutou ponorkou a VC Turnov) širokou paletu kroužků, které se budou odehrávat u nás ve škole. Podrobnosti (cena, lektoři, termín, zahájení) se dozvíte v prvním týdnu v září.

 

1. stupeň Alešova

Flétna (začátečníci, pokročilí), Inline brusle, AJ (pokročilí), Veselá věda, Florbal (starší), Pohybové hry (mladší), Pohybová průprava – judo, Hrátky s textilem, Tvořínek, Zvídavý historik.

 

2. stupeň Skálova

Konverzace v AJ, Vaření, Výtvarné vyrábění - kreativita, Přírodovědný kroužek, Dramatický kroužek.

 

Možnost sportovní přípravy od 6. ročníky (4h TV navíc, 2h odpoledne), nikoliv na úkor výuky!

Školní rok 2014/2015 se pomalu chýlí k prázdninám a žáci a učitelé poslední dny svého setkávání prožívají velmi aktivně. Velkou akcí konanou ke konci školního roku byla Zahradní slavnost, na kterou se přišlo podívat na 300 hostů z řad rodičů, přátel školy i vedení města Turnova. „Akce se velmi povedla, počasí vydrželo a myslím, že účinkující i hosty to byl pěkný zážitek,“ řekl ředitel školy Michal Loukota. „Děkujeme sponzorům akce - Pekárně Mikula, Ovoce a zelenina Batlička a také mnohým rodičům a učitelům.“

Velikým zážitkem byla pro naše družstvo starších žákyň účast ve finále Poháru českého rozhlasu, ve kterém obsadily 8. místo. Kromě sportovních zážitků a sbírání zkušeností proběhlo na místě také setkání s desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem, který byl v roce 2007 kapitánem vítězného družstva starších žáků ZŠ Skálova.

Škola také přivítala návštěvu z Dánska. Dánští žáci byli provedeni žáky naší školy, společně si zasportovali a vyzkoušeli se domluvit v anglickém jazyce. V příštím roce čekají vybrané žáky několik jazykových exkurzí, a to do Velké Británie, Španělska a Německa. Máme se na co těšit! Za ZŠ Skálova přejeme slunečné léto plné pohody a odpočinku.

Fotografie naleznete na školním profilu na Facebooku.

V příloze naleznete zadávací dokumentaci pro výběrové řízení "Nákup kuchyňského vybavení". Termín pro podání nabídek je 3. 7. 12:00 do sídla zadavatele.

Ukončení VŘ: zápis z hodnocení, smlouva.

V pátek 26. června 2015 se koná od 8,00 hod. ve školní jídelně slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků. Srdečně zváni jsou i rodiče.

feed-image RSS kanál