Vážení rodiče žáků 5. tříd,

zveme Vás i Vaše děti na výběrové sportovní testy do 6. tříd ZŠ Turnov, Skálova 600. Testy se konají v pondělí 5. května od 14 hodin na atletickém stadionu v Turnově (náhradní termín pondělí 19. května od 14 hodin). Děti se sportovní přípravou budou mít rozšířenu výuku TV na 6 hodin týdně (není to na úkor ostatních předmětů). Cílem výuky bude všestranný rozvoj duševní i fyzické stránky dítěte. Nadstavbové hodiny TV jsou vedeny učiteli tělesné výchovy a trenéry atletického/florbalového klubu. Kromě atletiky a dnes velmi populárního florbalu se děti seznámí s velkou spoustou her, se základy raftingu, horolezectví, orientačního běhu, cyklistiky a podobných aktivit.

Zde naleznete rozšířené informace a pozvánky k testům.

V úterý 22.4.2014 proběhla v městské knihovně přehlídka vypravěčů.

 V kategorii A (6-8 let) získala krásné 3.místo Hana Čapková (2.B), která zpestřila soutěž hrou na flétnu. Dále vyprávěly Karolína Mikysková (1.A), Lucie Cidlinská (1.A), Gabriela Vomáčková (1.A), Alena Vrbatová (2.B) a v kategorii B1 (9-12 let) Šárka Zieglerová (3.C).

 

Ve středu 16. dubna proběhl ve sportovní hale ve Skálově ulici okrskový turnaj ve vybíjené. V kategorii OPEN se přihlásilo deset týmů, v kategorii DÍVKY bojovala čtyři družstva. Naši chlapci získali pěkné čtvrté místo, dívky skončily na třetím místě.

Všem zúčastněným děkujeme za statečný a čestný boj.

V úterý 15. 4. 2014 se v ZUŠ Turnov konalo městské kolo pěvecké soutěže Turnovský kos.

15. ročník letos přilákal více než 70 soutěžících, nechyběli mezi nimi ani žáci naší školy. Konkurence byla veliká, všichni zpěváci předvedli velmi pěkné výkony. I tak se některým našim žákům podařilo umístit na předních místech:

II. kategorie (6-9 let)             -           Daniela Hrdinová         3. místo

III. kategorie (9-11 let)          -           Lucie Preislerová         1. místo (postup do kraj. kola)

IV. kategorie (11-13 let)         -           Karolína Janatková      1. místo (postup do kraj. kola)

                                                       Barbora Procházková   3. místo

                                                       Terezie Zahrádková      3. místo

V. kategorie (13-15 let)        -             David Adam Leahy      2. místo 

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těm nejúspěšnějším držíme palce při postupu do krajského kola.  

            

Podívejte se na probíhající rekonstrukci našeho odloučeného pracoviště 1. stupně v Alešově ulici. V první fázi dojde k celkovému zateplení (výměna oken, rekonstrukce střechy, zateplení stěn, nová fasáda) + rekonstrukce WC. Příští rok by pak mělo dojít k větším stavebním úpravám uvnitř školy.

Vážení rodiče,

již tradičně, po čtvrté, organizuje naše škola pobytově–poznávací zájezd do Švédska, do partnerského města Alvesta.

Plánovaný termín: přelom srpna a září 2014 (27. 8. – 5. 9.)

Počet žáků: 30 – 35

Počet učitelů: 3 - 4

Zájezd je nabízen žákům, kteří budou ve šk. roce 2014/2015 žáky 7., 8., nebo 9. ročníku.

Předpokládaná cena: 6 000 Kč (30 žáků), 5 500 Kč (35 žáků)

Cena zahrnuje dopravu (BUS + trajekty), ubytování, stravování, vstupy, kapesné ve výši 200 SEK (asi 600 Kč).

Cena nezahrnuje pojištění zákl.  léčebných výloh a odpovědnosti za škodu.

Program zpravidla zahrnuje:          2x návštěvu švédské školy

                                                          1 – 2x sport. zápas se Švédy (florbal, fotbal)

                                                          2x trénink pro sportovce

                                                          1x návštěvu bazénu

Číst dál: Školní zájezd do Švédska 2014

Ve čtvrtém ročníku kampaně „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu“ sesbíraly děti ze základních, mateřských a středních škol 16 275 použitých mobilních telefonů. Akce, kterou pořádá společnost ASEKOL ve spolupráci se společností Recyklohraní, o.p.s., se zúčastnilo 362 škol. Vítězem soutěže se stala Základní škola a Mateřská škola Javorník z Pardubického kraje, která odevzdala téměř 19 mobilů na žáka.

Na naší škole se podařilo nashromáždit 192 mobilních telefonů a kupu nabíječek, a to i díky turnovským občanům, kteří reagovali na články v turnovských denících. Děkujeme vám všem za podporu!

Zároveň prosíme: noste dál mobilní telefony, sběr na naší škole pokračuje.

Číst dál: VÝSLEDKY KAMPANĚ „VĚNUJ MOBIL“

V březnu se naši žáci zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) se ve školním kole umístil na prvním místě Tomáš Starý (3B), v kategorii Klokánek (4. a 5. třída) zvítězila Lucie Linková (5A); na druhém stupni se soutěžilo v kategoriích Benjamín (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída) – zde si nejlépe vedly žákyně Terezie Zahrádková (6A) a Daniela Bártová (9A).

Všem soutěžícím (celkem 181 žáků) děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme.

Číst dál: Matematický klokan