Vážení rodiče, přátelé školy,

jako jediná škola v Turnově vyučujeme na 1. stupni matematiku podle metody p. prof. Hejného, více se dozvíte v sekci O škole, co nabízíme nebo ZDE.

Výsledky přijímacích testů do sportovní přípravy pro školní rok 2015/2016 naleznete ZDE.

Setkání rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 2. 6. od 16 hodin v budově 1. stupně v Alešově ulici. 

Děti postupující ze školního kola atletického trojboje se vypravily ve středu 27. května bojovat o postup z okrskového kola do kola okresního na stadion L. Daňka v Turnově. Z každého ročníku prvního stupně reprezentovali naši školu 4 chlapci a 4 dívky v běhu na 50 metrů, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Postoupit se podařilo třeťákům Tomáši Hlubučkovi a Aničce Mikulové, čtvrťačce Kačce Kramárové, páťačkám Kristýně Sojkové a Amélii Hobelantové. Všem děkujeme za reprezentaci školy, postupujícím gratulujeme a držíme palce do okresního kola, které proběhne ve středu 3. června 2015 v Turnově. 


Na naši školní zahradu přiletěli čarodějové a čarodějnice z širokého okolí. Jak to tak na čarodějnickém srazu bývá, nejprve se všichni přivítali, porovnali své hábity, aby věděli, co se teď v čarodějnickém světě nosí. Pak přišla ta nejdůležitější část, kdy mezi sebou měřili své čarodějné dovednosti. Připraveno pro ně bylo 8 stanovišť a za správné splnění úkolů získali čarodějové a čarodějnice sladkou odměnu. Své síly změřili například v létání na košťatech, poznávání kouzelných rostlin, chytání pavouků nebo v hledání klíče od chaloupky na kuří nožce. 

Na fotografie z našich čarodějnic se můžete podívat na:

http://sdskalova.rajce.idnes.cz/Carodejnice_v_SD/


 

Ve středu 13. května 2015 se v Semilech konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda (pro žáky 5. až 8. ročníku).

Naši školu reprezentovali a výborného umístění dosáhli:

Michaela Stará (5B) - 1. místo

Andrea Pacíková (5A) – 3. místo

Tadeáš Mrázik (8B) – 12. místo

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

12. května proběhlo v Semilech regionální kolo přehlídky v umění vyprávět " Čteme všichni, vypráví jen někdo". V kategorii A získal 1 .místo Jakub Mikolášek (2.A), 2. místo Adriana Šulcová (2.A) a o 3. místo se podělily Gabriela Vomáčková (2.A) s Karolínou Mikyskovou (2.A).  Čestné uznání obdržely Alena Vrbatová (3.B) a Anna Hozdecká (2.B), pamětní list Lucie Cidlinská (2.A) a Eliška Krámská (2.B). V kategorii B1 vybojovala 2. místo Hana Čapková (3.B) a čestné uznání Ivana Pacáková (4.A). Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

7. 4.  proběhlo v městské knihovně místní kolo vypravěčské soutěže "Čteme všichni, vypráví jen někdo". Děti byly opravdu úspěšné. Gabriela Vomáčková získala 1. místo, Jakub Mikolášek  2. místo a Adriana Šulcová 3. místo. Karolína Mikysková a Lucie Cidlinská získaly diplom za účast.

16. 4. jsme si ve třídě uspořádali soutěž ve zpěvu. Porotou byly samy děti a nakreslily si i diplomy pro výherce. 21. 4.  proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Turnovský kos 2015. Z naší třídy zazpívalo 8 dětí a obdržely diplomy za účast.

24. 4. si žáci z 2. stupně připravili v Metelkových sadech program ke Dni Země pro děti z 1. stupně. Moc se nám to líbilo.

30. 4. si děti vyrobily krásné čarodějnice.

Naše bojovné páťačky se dostaly až do okresního kola ve vybíjené. Přestože bojovaly

jako lvice, postup jim o chloupek unikl a obsadily nádherné druhé místo. Blahopřejeme!


Po rekonstrukci vchodových dveří byla opravena i dominanta naší školy, věžička. Celý prostor byl upraven tak, aby mohla být věžička při významných příležitostech otevřena veřejnosti, zároveň bylo nainstalováno osvětlení. O středeční akci (15. 4) byl veliký zájem, přišlo přes 150 návštěvníků. Zájemci si mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou věž, vidět krásy Turnova z výšky a od našich žáků Alexe Richtera a Báry Hykové se dozvědět i něco málo o historii školy. Patří jim poděkování, stejně jako paní Roubalové a Růžičkové z odboru kultury za pomoc při organizaci. Více v tiskové zprávě Města Turnov.

 

Ve fotogalerii můžete porovnat stav před opravou a po opravě, kdy je možné věž navštívit.